Go to Top

Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Intézményünk 2020-ban adott be pályázatot. Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton -a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján -az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát érdemesnek ítélte. Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

BÁZISINTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATAINK 

1. Metaverse alkalmazás – Szolnok-verseny túra

A program célja a metaverse használatának bemutatása, majd műhelymunka keretében való elsajátítása. A jó gyakorlat egy digitális eszközökre alapuló gyalogos városfelfedező túra, amely végig kalauzol minket Szolnok városán. A koncepció alapja egy metaverse nevű alkalmazás, mellyel logikai láncolatokat lehet létrehozni virtuális karakterekkel folytatott párbeszédekben.

A mindennapi gyakorlatban nagy hasznunkra lehet, segítve az okoseszközök tanítás-tanulási folyamatba való beillesztését mind általános, mind középiskolában.

2.  Digitális segédanyagok használata a rajztanításban

A program célja a szemléltetés digitális eszközökkel való támogatása, ill. differenciálás az egyéni munkatempó alapján. A lépésről-lépésre animációk segítségével minden tanuló a saját munkatempójában haladhat az iskola által biztosított tableten vagy épp a saját okoseszközén. Ha mégis elakadna, kérdése merülne fel, akkor becsatlakozhat a közös munkába, ami kivetítve zajlik tanári magyarázattal karöltve. Ezek a tananyagok ráadásul bárki számára elérhetőek így otthon is elővehetők, újrarajzolhatók. http://kadarcsomor.hu/rajz-segedanyagok/ Célcsoport: általános-, ill. középiskolai rajzpedagógusok.

3.  A gondolattérképek alkalmazása az alsós magyartanításban

Pályázóként vállaljuk bemutatóórák és konzultáció tartását a jó gyakorlat bemutatása és alkalmazása végett. A bemutatóórákat a délelőtti tanítási folyamatban tekinthetik meg az érdeklődő kollégák. Az ehhez kapcsolódó gondolattérképek készítésének szabályaival az óralátogatást követő konzultáción és műhelyfoglalkozáson ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Célcsoport: általános iskolai tanítók.

4.  Szakértői játék módszerének az alkalmazása a szaktárgyi tanításban

Pályázóként vállaljuk rövid elméleti bevezetést követő bemutatóórák, és az azt követő szakmai megbeszélés tartását. A mintegy konzultációs napként is kezelhető program célja a jó gyakorlat megismertetése. Mindezekre a délelőtti tanulási idő alatt biztosítunk lehetőséget. Évente egy- egy ilyen napot tervezünk a délelőtti órákban 4x 45 perc időtartamban. Célcsoport: általános iskolai magyartanárok.

5.  Arizóna program

Pályázóként vállaljuk, hogy évi egy alkalommal, a délutáni időszakban, 30 perces prezentáció formájában részletesen ismertetjük a programot. Ezt követően betekintést engedünk a dokumentációba, eddigi tapasztalatainkat közkinccsé tesszük. Célcsoport: intézményvezetők, általános iskolai pedagógusok.

6.  Alap, valamint speciális, sportági képességfejlesztés

  • Leány torna sportág: alapoktól a versenyeztetésig program keretein belül:

évente egyszer, délutáni időszakban 1x45perces bemutató foglalkozás, majd ezt követően szakmai megbeszélés, konzultáció megtartása,

  • Labdarúgás: készség és képességfejlesztés, valamint képzési módszer program keretein belül:

évente egyszer, délutáni időszakban 1x45perces bemutató foglalkozás, ezt követően 15-20 perces elméleti tájékoztató, majd 30 perces szakmai megbeszélés, konzultáció megtartása,

  • Testnevelési eszközök használata a képességfejlesztésben program keretein belül: évente egyszer, délutáni időszakban 1x45perces bemutató foglalkozás, majd ezt követően szakmai megbeszélés, konzultáció megtartása.

Ezeket a programokat testnevelést tanító tanítóknak, testnevelő tanárok, valamint minden leány szertornával, labdarúgás, illetve kosárlabda játékkal foglalkozó, valamint foglalkozni kívánó kollégának ajánljuk.

7.  Szóbeli nyelvvizsgára készítés az iskolai tankönyv tananyagának felhasználásával évente egyszer, workshop keretében 2×60 perc időtartamban osztanánk meg a jó gyakorlatot a következő módon:  30  perc:  a  szimuláció  ismertetése  (tanulói  szerepek;  a  tanár  szerepe feladattípusok; a feladatsorok összeállításának szempontjai; egy kész feladatcsomag rövid elemzése). 45 perc: Közösen kiválasztott leckéhez (Get To The Top / 4. kötet) komplett feladatsor összeállítása és nyomtatása, valamint megosztása egy közös IKT felületen.30 perc: az elkészült feladatsor gyorsított tesztelése (kipróbálása). 15 perc: A tapasztalatok megosztása, visszajelzések.

8.  Elvont fogalmak közvetítése-rögzítése játékos formában a matematika órákon

Pályázóként vállaljuk bemutatóórák és szakmai megbeszélések tartását. Mindezekre a

délelőtti tanulási idő alatt biztosítunk lehetőséget. Ezt követően megtekinthető a rendelkezésre álló eszközállomány, feladatbank.

9.  IKT eszközök és módszerek alkalmazása alsó tagozatos magyarórán

Pályázóként vállaljuk évi 1 alkalommal bemutatóóra és az követő konzultáció tartását. A megbeszélés alkalmával az érdeklődő kollégáknak a feladatsor összeállításához nyújtunk gyakorlati segítséget, bemutatunk további alkalmazható típusfeladatokat.

10.  A szövegközpontú műelemzés támogatása mozgóképi eszközökkel

Általános és középiskolai magyartanárok számára műhelymunka szervezése évente egy alkalommal. 2X45 perces időtartamban konkrét műveket párhuzamba állítva, gyakorlati ötletekkel, módszertani javaslatokkal segítem a résztvevő pedagógusok munkáját. Igény esetén filmek, filmrészletek, videóklipek, reklámfilmek ajánlása a tanórai munkához.

 

Kapcsolattartó: Ugrai-Tóth Margit

Telefon: 06 / 56 – 422-886

Email: szechenyi.alt.iskola@gmail.com

Betűméret
Színösszeállítás