Go to Top

Etika/Hit- és erkölcstan oktatás 2018-2019-es tanévre

Tisztelt szülők!
A Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és AMI a 20/2012. EMMI rendelet 182/A §-ának (3) bekezdése alapján a 2018-2019- es tanévben az alábbi felsorolásban szereplő egyházak és egyházi jogi személyek közreműködésével szervezi meg a hit- és erkölcstan oktatást.

1. Evangélikus Egyház
Győry Péter Benjamin lelkész
5000 Szolnok, Verseghy park 1.

2. Hit Gyülekezete
Kormos Katalin teológus
5000 Szolnok Széchenyi krt. 1.

3. Magyar Görögkatolikus Egyház
Szkiba Tibor parókus
5000 Szolnok, Gyermekváros utca 2.

4. Magyar Római Katolikus Egyház
Máthé György esperes, plébános
5000 Szolnok, Templom u. 8.

5. Református Egyház
Végh Miklós lelkipásztor
5000 Szolnok, Tisza-parti sétány 1.

Feladatellátási hely:
Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5000 Szolnok, Széchenyi István krt. 10.

Kapcsolattartó neve és címe:
Pinto Renato igazgatóhelyettes, 5000 Szolnok, Széchenyi István krt.10.

Abban az esetben, ha szülő nem él az egyházak által nyújtott lehetősséggel, az iskola
tanárai által megszervezett etika oktatásban vesz részt a tanuló.
A jelentkezés határideje:
– Leendő elsősök: 2018 április 12-13. a beiratkozás napján.
– Jelenlegi 1-8. évfolyamon tanulók esetében: 2018. május 20-ig van lehetőség az etika
vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választást módosítani.
– A módosításhoz szükséges nyilatkozatot az iskola titkárságán kérjék a szülők, és az
osztályfőnöknek adják le 2018. május 20-ig!
– Május 20-át követően nem áll módunkban elfogadni a jövő tanévre vonatkozó
módosítást!

Szolnok, 2018. március 13.

iskolavezetés

Betűméret
Színösszeállítás