Go to Top

Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos változások

Tisztelt Szülők!

 

A koronavírus járvány terjedésének megfékezése érdekében a gyermekétkeztetés területén szükséges intézkedésekről, továbbá a 2020. április 1-től bevezetett változásokról az alábbi tájékoztatást adom:

 • Az étkezés minden eddig étkező gyermek, tanuló számára automatikusan lemondásra kerül, kivéve azok esetében, aki kifejezetten kérik az étkezést az óvodai bezárás, illetve az új oktatási munkarend ideje alatt.
 • Az óvodai bezárás és az iskolai új oktatási rend ideje alatt azoknak, akik esetében indokolt az intézményi kiscsoportos felügyelet, és ezért az intézményekben bent tartózkodnak, biztosítjuk a napi háromszori étkezést a szülő igényei szerint.
 • Azok esetében, akik nem tartózkodnak bent az intézményben – szintén indokolt esetben – biztosítjuk a napi egyszeri meleg étkezést (ebéd). Az étel átvételéről, elszállításáról a szülőnek kell gondoskodnia. Az étel átvehető 11:30 és 13:00 között.
 • Az általános iskolások és középfokú oktatásban résztvevők esetében 2020. április 1-től lehetőség van arra, hogy a tanuló lakcíméhez közelebb eső iskolában vegyék át az ebédet. A lehetséges átvételi pontok listája megtalálható jelen tájékoztatóhoz csatolva.
 • Felhívom a figyelmüket, hogy a tavaszi szünet ideje alatt, azaz 2020. április 9. és 2020. április 14. között az intézményi gyermekétkeztetés szünetel. 2020. április 9-én, és 2020. április 14-én, azaz két munkanapon – a korábbi évekhez hasonló módon, azonos feltételekkel – szünidei gyermekétkeztetést lehet igénybe venni.

 

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatánál az ügyfélfogadás szünetel. Emiatt az alábbiak lépnek életbe:

 • Az óvodákban, iskolákban meghirdetett térítési díjbeszedések elmaradnak.
 • Térítési díjfizetésre az Intézményszolgálat székhelyén található pénztárban sincs lehetőség, a pénztár zárva tart.
 • A továbbiakban a térítési díjak megfizetésére átutalással vagy a már korábban megkötött megállapodások alapján csoportos beszedési meghagyással van lehetőség. Az Intézményszolgálat számlaszáma: 11745004-15577362. Átutaláskor kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni a gyermek, tanuló nevét, intézményét, csoportját/osztályát. A korábban készpénzes fizetési módot választóknak kollégáink telefonon adnak tájékoztatást a fizetendő díj pontos összegről. A befizetett számlákat postai úton megküldjük.
 • A gyermekek étkezésével kapcsolatos ügyintézés során használt nyomtatványokat elektronikusan is elérhetővé tesszük.
 • A gyermekek, tanulók étkezésével kapcsolatos nyilatkozatokat az Intézményszolgálat e-mailcímére (titkarsag.isz@externet.hu) akár szkennelve, akár fényképként küldve várjuk. Amennyiben nincs lehetőségük e-mailben küldeni, kérjük, hogy a kitöltött nyilatkozatot az Intézményszolgálat székhelyén (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.), a portán kihelyezett dobozba adják le. Ha a kitöltéshez segítségre van szükségük, keressék az Intézményszolgálat központját az 56/510-280 telefonszámon.
 • Amennyiben a gyermek, tanuló étkezési kedvezménye lejár, az új igazolásokat az előző pontban meghatározottak szerint elektronikus úton szkennelve, fényképezve vagy az Intézményszolgálat székhelyén, a portán elhelyezett dobozba leadva várjuk.
 • Amennyiben a nyilatkozat munkanapon 12:00-ig beérkezik az Intézményszolgálathoz, már a következő munkanapon a nyilatkozatban megadottak szerint biztosítjuk az étkezést. Amennyiben a nyilatkozat nem érkezik meg 12:00-ig, akkor a beérkezés napját követő 2. munkanaptól tudjuk biztosítani a nyilatkozatban foglaltak szerint az étkezést.

 

Megértésüket köszönjük!

Bencsik Zsolt

    igazgató

 

 

 

Általános iskolások és középfokú oktatásban résztvevők esetében a napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) lehetséges átvételi helyei:

                 

 

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola    5000 Szolnok, Fiumei u. 5.
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 5000 Szolnok, Kassai u. 17.
Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 20.
Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Kassai út 29.
Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 5000 Szolnok, Rákóczi út 45.
Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola 5000 Szolnok, Liget út 10.
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5000 Szolnok, Simon Ferenc út 47.
Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 10.
Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22.
Varga Katalin Gimnázium 5000 Szolnok, Szabadság tér 6.
Verseghy Ferenc Gimnázium 5000 Szolnok, Tisza park 1.
Baross Úti Kollégium 5000 Szolnok, Baross u. 68.
Bán Úti Kollégium 5000 Szolnok, Bán u. 9.

 

 

Betűméret
Színösszeállítás