Go to Top

HATÁRTALANUL! Pályázat 2018. április 23-27.

Pályázati szám: HAT-17-01-2017-00325

Alapvető célunk az volt, hogy tanítványaink ismerjék meg Csíkszeredának és környékének, földrajzát, hétköznapjait, történelmi múltunk fontos állomásainak helyszíneit. Székelyföldön lévő magyar települések életét. Erdélyben tevékenykedő íróink, királyaink tetteit, életútját. A kinti diákokkal történő közös programmal az összetartozást és a nemzeti öntudatot kívántuk erősíteni. Lényeges elem volt történelmünkben fontos szerepet játszó helyszínek felkeresése:  

1. A Tordai-hasadéknál Szent László királyunk mondájának felelevenítése és uralmának Erdéllyel kapcsolatos eseményeinek bemutatása tanulói kiselőadás formájában. 2. Farkaslakán Tamási Áron síremlékénél. Tamási Áron templomkertben lévő sírhelyének a megkoszorúzása. Tanulói kiselőadás Tamási Áronról. 3. Gyimesbükkön látogatás a helyi Dani Gergely Általános Iskolába. Ajándékátadás, közös játék, majd látogatás az 1000 éves határhoz. Előadás Gyimesbükk történelméről, a helyi települések életéről, a székely-magyar rokonságról. Koszorúzás az 1000 éves határnál. 4. Csíkszeredán a Makovecz Imre tervei alapján épült Millenniumi-templom meglátogatása. Kiselőadás Márton Áronról. Megemlékezés Wass Albertről,az Erdélyi vallomás című versének közös elszavalása. Látogatás a helyi Csíki Székely Múzeum aktuális kiállításának megtekintése. Mikó-várnak a megnézése. 5. Kézdivásárhelyen megemlékezés a település híres szülöttjéről Gábor Áronról tanulói kiselőadás formájában, majd idegenvezető irányításával ismerkedés a település történetével és szabadságharcban betöltött szerepével. Nyergestetőn megemlékezés az 1849-es nyergestői csata áldozatairól. Koszorúzás. 6. Csíksomlyón. A Fogadalmi Templom és zarándokhely megtekintése. A zarándokhely vallástörténetének és a ferences kolostor történetének megismertetése idegenvezető segítségével. Séta, ismerkedés a település nevezetességeivel. 7. Szejkefürdőn látogatás Orbán Balázs síremlékéhez.  Koszorúzás a székelység legnagyobb néprajz kutatójának tiszteletére. 8. Korondon ismerkedés a helyi kézműves kultúrával. Útban Korond felé tanulói kiselőadás Korond történetéről és Lőrincz Mártonról, az 1936-os Berlini Olimpia birkózó bajnokának életéről.

A fenti helyszíneken kívül ellátogattunk még a Gyilkos-tóhoz, a Békás-szoroshoz, Csíkszépvíz-tóhoz. Szalamáspatakán részt vettünk a Gyimesközéploki Ordasok Hagyományőrző Néptáncegyüttes tagjai által tartott néptánc bemutatón és az azt követő kóstoláson, amit a helyi Györgyice család a saját kertjében tartott. 


1. nap:

2. nap:

3. nap:

4. nap:

5. nap:

Betűméret
Színösszeállítás