Go to Top

Intézményvezetői választás

Intézményünk jelenlegi vezetője, Szügyi Dezső 2018-ban nyugdíjba vonul. A 2018/2019-es tanévet már nem kezdi meg, felmentési idejét tölti. A pályázati felhívásra egy vezetői program érkezett, amelyet az arra jogosultak véleményeztek.

A Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetésére olyan pedagógus vállalkozik, aki 30 éve a nevelőtestület tagja.

Az intézmény működésének ismerője. Résztvevője, irányítója volt- és az ma is-az iskola pedagógiai, működési és innovációs folyamatainak.

Benyújtott vezetői programja átfogó, nagyon alapos, a hagyományokra épülő, kritikus, előremutató, reális célokat kitűző pályázat.

A problémamegoldó gondolkodás és a kihívások nagyon fontos elemei a programnak. Kiemelten kezeli és fontos célként tűzi ki az oktatás színvonalának fenntartását és e cél elérésének érdekében konkrét feladatokat fogalmaz meg. A tanárok számára elengedhetetlen célként tűzi ki a tanári szerepváltást s egyben olyan szemlélet kialakítását, amely az élményalapú, felfedeztető, tevékenykedtető munkán alapul.

Vezetői hitvallása hiteles, kellő önismerettel rendelkező, példamutató, igényes, segítőkész, együttgondolkodó, emberséges személyt tükröz. A pályázat egészét áthatja a gyermekközpontú szemlélet, mely mindannyiunk jövőbeli záloga lehet. A szülői szervezetekkel, a szülőkkel való bizalmon alapuló, egymásra, mint társra tekintő együttműködést hangsúlyozza.

Az iskola pedagógiai eredményét tovább szeretné vinni megőrizve a hagyományokat, ugyanakkor nyitott az innovációra is.

A pályázó az őt támogató nevelőtestülettel,alkalmazotti körrel együttgondolkodva és együttmunkálkodva a vezetői programban kitűzött célokat meg tudja valósítani.

A nevelőtestület, valamint az alkalmazotti kör Toldiné Katona Mónika intézményvezetői programját illetve megbízását egyhangúlag támogatja.

Betűméret
Színösszeállítás