Go to Top

Személyi és tárgyi feltételek

A tantestületet jól felkészült, kellő pedagógiai tapasztalattal rendelkező tanítók és tanárok alkotják. A tantestület összetétele stabil. A nevelő – oktató munka technikai feltételeit 11 fő biztosítja.

Az iskola háromszintes épület. Alapterülete 4.316 m2

A nevelési-oktatási program végrehajtásához szükséges számú tanterem és a sportlétesítmények rendelkezésre állnak.

A2 kicsi

Betűméret
Színösszeállítás