Go to Top

Iskolai szociális segítő szolgáltatás

Elérhetőségek

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Humán Szolgáltató Központ
Család –és Gyermekjóléti Központ
Igazgató: Hegyi Anita
Központvezető: Németh Margit
5000 Szolnok, Levente utca 1.
Telefon: +36-20/473-8443, +36-20/473-8446
E-mail cím: gyejoszolnok@gmail.com
Honlap: www.humanszolgaltato.hu

Óvodai és iskolai szociális segítő: Kézér Zsuzsanna
Hétköznapokon, munkaidőben: +36-20/243-1683
E-mail cím: oiszsszolnok@gmail.com
Fogadóóra: Hétfőnként telefonos időpont egyeztetés alapján.

Készenléti ügyelet: +36-80/627-777
Kék vonal: 116-111
Gyermekvédő hívószám: +36-80/212-021

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?
– Iskolához köthető problémák pl.: szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, iskolai
konfliktusok, magatartási problémák.
– Gyermeknevelési kérdésekben pl.: önállótlanság, szófogadás kérdése, otthoni feladatok és
leckeírás, szülő-gyermek viszonya konfliktusos.
– Családon belüli problémák pl.: bántalmazás, családon belüli kapcsolati problémák, válás,
veszteség, tájékoztatás szociális juttatásokról, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat.

Hogyan tud segíteni a szociális segítő?
– Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés tanulóknak, segítségnyújtás a probléma kezelésében:
cél: diákok támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében.
– Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein,
iskolai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében,
elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.
– Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: mindketten kérhetik, hogy a
szociális segítő legyen jelen.
– Közvetítés tanár-diák, szülő-gyermek kapcsolatban: a szociális segítő közvetítőként segíti a
nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését.
– Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), jogokról, a
szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésben: szükség esetén
tájékoztatás nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről, és az ezekben szokásos
eljárásokról és lehetőségekről, segít az ügyintézésben pl.: kapcsolatfelvétel, időpont
egyeztetés, nyomtatványok kitöltésében.
– Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő
intézménnyel való kapcsolatfelvételre és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.
– Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag
delegálja a családot a család-és gyermekjóléti szolgálathoz.

Az óvodai és iskolai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

Törvényi háttér:
– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendeletei

Betűméret
Színösszeállítás