Go to Top

Művészeti Iskola

Elöljáróban pár link:

https://www.facebook.com/groups/437866122932742/

http://szavaiistvan.x3.hu/weblapz4/indexszavaioszt201415.html

https://www.facebook.com/groups/452116201497941/

http://szavaiistvan.x3.hu/weblapkapcsoskonyv/index.html

Iskolánk indításakor Lengyel Boldizsárné rajztanár-igazgatóhelyettes korszerűen felszerelt rajzterem-szertár együttest rendezett be. A kilencvenes évekig mindehhez egy kézműves műhely, technika terem, zománcműhely, fotólabor is csatlakozott egész kis “művészeti tanszéket” alkotva, ahol három-négy tanár dolgozott délelőttönként-délutánonként a gyerekekkel. A művészetpedagógiai munka nemzetközi szinten is megmérette magát, a 34 ország sok száz művészeti iskolája elől Torunból elhozott különdíj, vagy a kétnyelvű Kalevala album őrzi ennek nyomát.

1994-ben iskolánkban is beindult az alapfokú művészetoktatás, az Önálló Vizuális Alapiskola, később Montázs Alapfokú Művészetoktatási Intézmény keretei között. 2007-ben az iskolát működtető alapítvány, az egyre szerényebb állami finanszírozás miatt már nem tudta volna a korábbi minőségben ellátni az iskola fenntartását, ezért azt, minden eszközével együtt, átadta Szolnok Város Önkormányzatának. Az Önkormányzat pedig úgy döntött, folytatódjék ott a tevékenység, ahonnan elindult, a Széchenyi Körúti Általános Iskola művészeti tagozataként.

Csoportjaink a következő telephelyeken működnek:

  • Belvárosi Általános Iskola: 5000 Szolnok, Templom u. 6.
  • Széchenyi Körúti Általános Iskola: 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 10.
  • Szent-Györgyi Albert Általános Iskola: 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22.
  • II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: 5000 Szolnok, Rákóczi út 45.
  • Kőrösi Csoma Sándor Általános és Konstantin Alapfokú Művészeti Iskola: 5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 20.
  • Zöld Ház: 5000 Szolnok, Karczag László u. 2.

Művészeti tagozatunk a képző- és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő tanulók képességeinek fejlesztését folytatja, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanulók képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális műveltségüket és a különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot.

A tevékenység sokrétű, hol hatalmas vagy mikroszkopikus ecsetekkel, festenek képeket, hol pedig nyomódúccá szaggatnak mindenféle anyagokat. Máskor elmélyülten metszegetnek finom, míves vonalhálókat ismerkedve egy tradicionális mesterség műhelytitkaival. Kéziszerszámokkal, gépekkel dolgoznak a makett műhelyben, képzőművészeti könyvekbe bújnak a könyvtárban, fotóznak, filmeznek. Nem csak azért, hogy képzőművész, építész, asztalos, stb. életpályáikhoz megkapják a szükséges rajzi, meg mindenféle más alaptudásokat, hanem, hogy legyen egy hely, ahol valamit igazán végig tudnak csinálni.

“Igazán, csakugyan!”Részlet az iskolánkat minősítő szakértő véleményéből: “Az iskola fenntartójának változása nem okozott törést az intézmény szakmai életében. Szolnok Önkormányzata olyan nagy hangsúlyt fektet az itt felnövő gyermekek vizuális nevelésére, hogy átvette az alapítványi fenntartású művészetoktatási intézményt, mert így látta biztosítottnak a feladat ellátását. A Zöld Ház telephely valódi művészeti műhely, ahol magas színvonalú szakmai munka folyik. Az épületbe lépve alkotó, kísérletező művészeti tevékenységek jelei láthatóak. Ahol ilyen innovatív, kreatív környezetben folynak az iskolaszerű művészeti foglalkozások, biztosítva van a magas szakmai színvonal hosszú távú megtartása. A többi telephely a város általános iskoláiban található. Mindenütt jól látható a művészetoktatás jelenléte. Minden tanárra jellemző a magas szintű szakmai színvonal, a mesterember gondossága. Valódi közösséget alkotnak. Nyitottak a gyermekek szüli és a tágabb közönség, a város felé is. Festőállványokat, rajzpadokat, szárító állványokat stb. terveznek és kiviteleznek. Nyitott, magas szakmai színvonalon működő, gyermekbarát intézmény. Kreativitás, nagyfokú szakmai, művészi igényesség jellemző a pedagógusokra. Az ország egyik szakmai, művészetpedagógiai központja lenne, ha lehetne ilyen.”

Betűméret
Színösszeállítás