Go to Top

Bemutatkozás

Művészeti tagozatunk a képző- és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő tanulók képességeinek fejlesztését folytatja, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanulók képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális műveltségüket és a különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot.

A tevékenység sokrétű, hol hatalmas vagy mikroszkopikus ecsetekkel, festenek képeket, hol pedig nyomódúccá szaggatnak mindenféle anyagokat. Máskor elmélyülten metszegetnek finom, míves vonalhálókat ismerkedve egy tradicionális mesterség műhelytitkaival. Kéziszerszámokkal, gépekkel dolgoznak a makett műhelyben, képzőművészeti könyvekbe bújnak a könyvtárban, fotóznak, filmeznek. Nem csak azért, hogy képzőművész, építész, asztalos, stb. életpályáikhoz megkapják a szükséges rajzi, meg mindenféle más alaptudásokat, hanem, hogy legyen egy hely, ahol valamit igazán végig tudnak csinálni.

A Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskolában már a kezdetekkor érezhetően jelen volt a fenti szemlélet. Az indításakor, az 1980-as években Lengyel Boldizsárné rajztanár-igazgatóhelyettes korszerűen felszerelt rajzterem-szertár együttest rendezett be. A kilencvenes évekig mindehhez egy kézműves műhely, technika terem, zománcműhely, fotólabor is csatlakozott egész kis “művészeti tanszéket” alkotva, ahol három-négy tanár dolgozott délelőttönként-délutánonként a gyerekekkel. A művészetpedagógiai munka nemzetközi szinten is megmérette magát, a 34 ország sok száz művészeti iskolája elől Torunból elhozott különdíj, vagy a kétnyelvű Kalevala album őrzi ennek nyomát.

1994-ben iskolánkban is beindult az alapfokú művészetoktatás, az Önálló Vizuális Alapiskola, később Montázs Alapfokú Művészetoktatási Intézmény keretei között. 2007-ben az iskolát működtető alapítvány, az egyre szerényebb állami finanszírozás miatt már nem tudta volna a korábbi minőségben ellátni az iskola fenntartását, ezért azt, minden eszközével együtt, átadta Szolnok Város Önkormányzatának. Az Önkormányzat pedig úgy döntött, folytatódjék ott a tevékenység, ahonnan elindult, a Széchenyi Körúti Általános Iskola művészeti tagozataként. (Hivatalosan ekkortól vált „AMI-vá” az iskolánk.) Szávai István igazgató úr kiváló vezetésének köszönhetően majd’ tucatnyi telephelyen közel 500 fővel „dübörgött” a művészeti nevelés.

A 2010-es években változó létszám mellett valósult meg képzés. Sokáig stabilan 5 telephelyen is folytatni tudtuk a művészeti tevékenységet. Tanulóink által készített alkotások Szolnok város számos pontján, intézményeiben megtalálhatóak. (Pl. MÁV aluljáró, Hetényi Géza Kórház, Polgármesteri Hivatal, Tiszapart stb.)

Szávai István igazgató úr (bővebben róla itt: (https://szavaiistvan.hu/) nyugdíjba vonulását követően még annak a lehetősége is felmerült, hogy megszűnik az alapfokú művészeti oktatás. 2010-es évek második felétől sajnos előfordult, hogy csak a székelyintézményben tudtuk működtetni az AMI-t.

Aztán a 2020-tól a Szolnoki Tankerülettel és a Széchenyi István Gimnáziummal összefogva újra beindult az élet.

Művészet iskolai tevékenységünk jelen pillanatban a 2023/2024-es tanévben közel 200 fő részvételével 3 telephelyen valósul meg:

Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskolában (székhelyintézmény) – 5000 Szolnok, Széchenyi István krt. 10.

 Itt 3 csoport működik közel 60 fővel Kádár-Csomor Gábor művésztanár vezetésével

Kedd, csütörtök, pénteki napokon 14-17 óra között

 

Zöld Ház telephelyen – 5000 Szolnok, Karczag László utca 2.

Jelen pillanatban 8 csoport működik közel 110 fővel Györe Zoltán, Páncsics Edina, Sinka Péter művésztanár vezetésével.

Szerda-csütörtök-pénteki napokon 14-19 óra között.

Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola – telephelyen – 5000 Szolnok, Széchenyi István krt. 22.

4 csoport működik közel 50 fővel Ács Ágnes, Mihály Anikó, Sinka Péter művésztanár vezetésével.

Hétfő, és csütörtök-pénteki napokon 14-17 óra között.

Céljaink között szerepel még két további telephelyen beindítani újra az alapfokú művészeti oktatást.

 

Hasznos linkek:

https://www.facebook.com/szolnokivizu

https://www.facebook.com/groups/437866122932742/

https://szavaiistvan.hu/

 

 

Betűméret
Színösszeállítás