Go to Top

HATÁRTALANUL! Pályázat 2019. október 22-25.

Székely hősök, hős székelyek

Pályázati szám: HAT-19-01-0009

Alapvető célunk az volt, hogy tanítványaink ismerjék meg a székely nép saját, és a magyarok szabadságért vívott áldozatos küzdelmeit. Ebből kifolyólag látogatást tettünk Székelyföld több olyan helyszínére, ami összefügg a székely és a magyar emberek függetlenségéért folytatott küzdelmeivel. A kinti diákokkal történő közös programmal az összetartozást és a nemzeti öntudatot kívántuk erősíteni.

További cél volt, hogy a tanulmányi kirándulás során bejárt helyszínek, a felelevenített események, a kirándulásunk témája illeszkedjen az általános iskolai történelem tananyaghoz.

Kitűzött céljainkat az alábbi programok megvalósításával értük el:

  1. nap: Székelyudvarhelyen a szoborpark megtekintése. Tanulói kiselőadás Székelyudvarhely magyar történelemben betöltött szerepéről, majd Székely Mózesnek, Erdély egyetlen székely fejedelmének a bemutatása. Továbbá Wass Albert “vándor székely hazatalál” mellszobrának a megkoszorúzása. Tanulói kiselőadás Wass Albert életéről. A szoborpark megtekintését követően séta a város I. világháborús emlékművéhez a Vasszékely szoborhoz, amely a 82. Székely Gyalogezredben szolgált, és az Ojtozi szoros védelmében hősiesen helytálló katonák emlékére készült.
  2. nap: Gyimesbükkön látogatást tettünk a helyi Dani Gergely Általános Iskolába. Ajándékátadás, majd közös megemlékezés az 1956-os Magyar forradalomról és szabadságharcról. Az iskolalátogatást követően az 1000 éves határt néztük meg. Előadás Gyimesbükk történelméről, a helyi települések életéről, a székely-magyar rokonságról. Wass Albert ,Erdélyi vallomás című versének közös elszavalása. A napi program során megtekintettük a Gyimes-hágót, ami amely egykoron a székely menekülők útvonala volt. 1764-es Madévalvi vérengzés miatt elmenekülő, vagy a szegénység elől kivándorló székelyek a Gyimesekben, a Tatros és mellék-patakai mellett telepedtek le. Az itt élők a “gyimesi csángók”. Mivel ők Erdélyben éltek, nem szakadtak úgy el Székelyföldtől mint a Moldvaiak. Ugyanolyan szép magyarsággal beszélnek mint a székelyek Csíkban. Vissza úton a szállás felé Madéfalvára látogattunk el, a madéfalvi veszedelem emlékművéhez. Tanulói kiselőadás a madéfalvi vérengzésről. Koszorúzás az emlékműnél.
  3. nap: A kirándulás 3. napján látogatást tettünk Nyergestetőre, ahol idegenvezető irányításával megemlékeztünk az 1849-es nyergestői csata hős áldozatairól. Koszorúzást követően indultunk tovább Kézdivásárhelyre, ahol megemlékeztünk a település híres szülöttjéről Gábor Áronról tanulói kiselőadás formájában, majd idegenvezető irányításával ismerkedés a település történetével és szabadságharcban betöltött szerepével. Hazaúton megálltunk Csíkszeredán és Csíksomlyón. Séta a városban, ismerkedés a település nevezetességeivel, történelmével idegenvezető irányításával.

A fenti helyszíneken kívül Szalamáspatakán részt vettünk a Gyimesközéploki Ordasok Hagyományőrző Néptáncegyüttes tagjai által tartott néptánc bemutatón és az azt követő kóstoláson. 

Betűméret
Színösszeállítás